Småland Adventure Race

Regler

Uppdaterad: 2024-06-27

Övergripande

 • Åldersgräns: 18 år i 24 – timmarsklassen.
 • Mixade lag om 2-4 personer utgör tävlingsklass i 24-timmarstävlingen.
  • Rena herr- och damlag är tillåtna men deltar i motionsklass. 
 • I 8h-klassen finns enbart motionsklass, 2-4 personer, valfri könssammansättning. 
 • Maxtid 26 timmar (alla lag ska vara i mål innan 26 timmar har gått) eller 10 timmar.
 • GPS-klocka är tillåtet att bära men ej tillåtet för navigering. Stäng av kartfunktionen!
 • Mobiltelefon är tillåtet för att ringa nödvändiga samtal och ta bilder, ej för navigering eller till att skaffa sig andra fördelar.
 • Alla deltagare i ett lag måste vara maximalt 100 meter isär under hela tävlingen.
  • Vid checkpoints behöver hela laget befinna sig inom 10 meter. 
 • Det är tillåtet att handla förnödenheter i butiker.
 • Trafikregler ska följas.
 • Nedan beskriver vi transition areas (TA), etapper (E) och checkpoints (CP).
  • TA är platser där laget byter från en disciplin till en annan.
  • Etapper är en sträcka/bana mellan start till TA1, mellan två TA eller från sista TA till mål.
  • CP är helt enkelt kontroller som ska tas, i rätt ordning, utefter banan.
 • Givetvis är det totalt förbjudet att skräpa ner. Ta med ert eget skräp och släng det i soptunnor.
 • Vi uppskattar inte om ni klagar på våra volontärer utmed banan. Klagomål kommer man med till tävlingsledarna Rickard eller Lasse.
 • Nummervästarna ska sitta utanpå flytvästen så att den syns när ni paddlar. Däremot kan den sitta innanför ryggsäcken på löp- och cykelsträckorna.
 • På kajaksträckorna är det inte tillåtet att lyfta upp kajakerna på land och springa med dem. Det leder till 30 minuters strafftid per tillfälle, som sitts av vid nästa TA. De flesta kontrollerna tas sittande i kajaken, men vissa behöver ni gå upp på land för att stämpla vid.  

Banor och kartor

Lagen får kartorna med inritade banor i startögonblicket. I roadbooken, som fås vid incheckningen finns en checkpointdefinition så att det ska bli lättare att förstå var varje checkpoint (CP) är placerad. Roadbooken ska tas med ut på tävlingen! Utmed banan finns även inställelsetider för att alla lag ska hinna i mål innan maxgränsen på 10 respektive 26 timmar. Är man för sen vid en Transition Area (TA) så ska laget, på eget bevåg, välja följande short course-bana (SC). De kontrollerna som skall tas på SC är tydligt utskrivna i roadbooken. Kommer man till nästa TA innan nästa inställelsetid, så får laget fortsätta på den ordinarie banan. 

Självklart ska svenska lagar följas. Det är förbjudet att beträda odlad mark, trädgårdar, vissa stora bilvägar och liknande. Vissa vägar har vi kryssat över med röda X och de vägarna får ni passera men inte färdas längst med. Samma gäller vissa områden som är tydligt markerade med röda X. Vänligen respektera detta.

Exempel på förbjudet område och förbjuden väg att färdas längst med.

Banalternativ

Samtliga checkpoints på varje delsträcka ska tas i möjligaste mån, och i rätt ordning. För att alla lag ska hinna gå i mål inom 10 respektive 26 timmar så kommer vissa delsträckor att erbjuda en short course-variant, där laget bara behöver ta en del av sträckan. Är laget senare ändå kommer laget behöva hoppa över hela sträckor. Vid dessa TA kommer det att finnas två stycken inställelsetider; Om laget kommer i tid ska full course tas. Klarar laget inte första inställelsetiden så ska short course tas, och om laget inte är i tid för andra inställelsetiden så skall laget hoppa över den sträckan. Går laget ut på full course men vill hellre ta short course, är det givetvis helt okej.

Observera att short course kommer erbjudas tidigt in i tävlingen, men att inställelsetiderna införs först efter några timmar. Detta för att så många lag som möjligt ska ha chansen att tävla så långt som möjligt på full course (under SAR 2024 klarade samtliga lag de fem första etapperna i den långa klassen), men känner lagen att de till exempel inte vill tävla så länge så är det såklart helt okej att short course tidigt under tävlingen. Ett lag som tagit en short course kan inte vinna över ett lag som tagit hela tävlingens alla checkpoints. Ju tidigare ett lag väljer short course – desto sämre.

Checkpoints och stämpling

Mellan varje transition area kommer det finnas ett gäng checkpoints. Dessa ska ta i rätt ordning. Varje etapps checkpoints startar på 1. Dvs heter den första etappens checkpoints E1-1, E1-2, E1-3 och så vidare, den andra etappens checkpoints heter E2-1, E2-2, E2-3 och så vidare. Då ni kommer att ha flera kartor och stämpelkort är det väldigt viktigt att ni tar rätt, och sen passerar kontrollerna i rätt ordning. Observera att om man råkar komma till exempelvis E4-4 före E4-3, behöver ni vända tillbaka till E4-3 och sedan återigen passera och stämpla vid E4-4. 

Tävlingen kommer att ha två olika stämpelsystem, och det framkommer i roadbooken vad varje respektive checkpoint har för stämpelsystem. Vi kommer ha traditionella stiftklämmor vid vissa kontroller. Se här till att stämpla försiktigt och noga så att stämplingen görs i rutan för rätt kontroll. Det blir så mycket enklare för oss att läsa sen. Vid andra kontroller kommer ni att få skriva upp något. Det kan handla om allt ifrån husfärg till hur många trappsteg som finns. Oftast räcker det med att skriva första bokstaven och det framgår av roadbooken. 

Tänk på att om vi inte kan utläsa vad det står eller vad som stämplats så kommer inte den kontrollen räknas. Ni kommer att få flera olika stämpelkort så var noga med att ni väljer rätt stämpelkort och att ni skriver eller stämplar i rätt ruta. Varje stämpelkort har ett par reservrutor (R1, R2 osv). Stämpla där om det blev fel i den ordinarie rutan. 

Med andra ord är det jätteviktigt att ni har vattenfasta, spetsiga pennor med ute på banan som ni kan skriva med.  

Resultatlista

En resultatlista skapas utifrån följande punkter:

 • Samtliga CP och TA tagna, sen tid.
 • Använt short course etapper, sen tid (den sista short course-etapp väger tyngre än en tidigt under loppet).
  • Dvs: Ett lag som använder sig av SC tidigt i loppet, men sen kommer ikapp tidsschemat och bara använder en SC-etapp, kan inte komma före ett lag som hållit inställelsetiderna fram till sista etappen och där får ta SC.
  • Lag som tar 5 raka full course, och sen måste hoppa över en sträcka, hamnar före ett lag som bara tar 3 raka full course innan en short course.
  • Flest full course i rad från starten av tävlingen vinner, alltså.
 • Hoppat över etapper, sen tid. 
 • Överhoppade checkpoints.
  • Försök ta samtliga kontroller på varje sträcka. Det kan dock hända att vissa lag inte hittar samtliga checkpoints som de tänkt ta, eller helt enkelt väljer att inte ta vissa CP. Då gäller följande:
  • Finns CP som laget hoppat över på hela sträckan men inte short course räknas det som att laget tagit short course-alternativet.
  • Finns CP som laget hoppat över på short course räknas det som att laget hoppat över hela sträckan.
  • Med andra ord är det smartare att hoppa över hela sträckan eller ta short course alternativet än att hoppa över CP mitt på sträckan. Kontrollerna är av enklare karaktär så att laget ska hitta den om de är på rätt plats och har läst i roadbooken, och är dugliga navigatörer.

Observera att i långa klassen kommer det bli två resultatlistor, en för tävlingsklass (minst en av vardera kön per lag) och en totallista för samtliga lag. I den korta klassen tävlar samtliga lag i motionsklass.

Obligatorisk utrustning

 • All obligatorisk utrustning måste medtas under hela tävlingen eller under hela den disciplinen där den är obligatorisk.
 • Cykel får lämnas vid behov för att stämpla vid närliggande kontroll.
 • Obligatorisk utrustning behöver tas med fram till checkpointen (gäller ej cykel). Med andra ord får ni inte lämna er ryggsäck full med obligatorisk utrustning vid cykeln och sen springa sista biten till checkpointen.

Avbrutet äventyr

Om en person i laget bryter tävlingen, men övriga i laget vill fortsätta mot mål får laget 30 minuter tilläggstid. Laget får stanna av den tiden vid nästa TA (eller i mål om det snart är slut). Minst två personer i laget behöver ta sig i mål för att få ett resultat, och minst en av varje kön för att få resultat i tävlingsklass. Kontakta tävlingsledningen om en person eller hela laget väljer att avbryta tävlingen.

Stämpelkort

Varje lag får stämpelkort där man ska stämpla eller skriva ett CP-nummer. Funktionärer kan uppmana lagen till att lämna in stämpelkortet vid en TA utefter banan för att snabbare kunna räkna ihop resultatet efter tävlingen. Laget får i samband med detta ett nytt stämpelkort för resterande CP.

Utomstående hjälp

Det är tillåtet för de tävlande att ta hjälp av andra privatpersoner utmed banan men det får inte vara vänner och bekanta, varken vid TA eller längst med banan. Med andra ord kan lagen stanna till vid en affär för att köpa förnödenheter, en cykelverkstad för att få hjälp med cyklarna eller fråga en villaägare om ni får ta vatten. Observera att GPS-hjälp aldrig är ett tillåtet hjälpmedel.

Övrigt

All tävlan sker på egen risk. Respektera de andra tävlande, medtrafikanterna och svenska lagar. Ni som tävlar har ett eget ansvar att ha en försäkring som täcker eventuella olycksfall. Ni godkänner också att vi lägger upp bilder och filmer på er i marknadsföringssyfte.