Småland Adventure Race

Regler

Uppdaterad: 2024-03-04

Övergripande

 • Åldersgräns: 18 år i 24 – timmarsklassen.
 • Mixade lag om 2-4 personer utgör tävlingsklass i 24-timmarstävlingen.
  • Rena herr- och damlag är tillåtna men deltar i motionsklass. 
 • I 8h-klassen finns enbart motionsklass, 2-4 personer, valfri könssammansättning. 
 • Maxtid 26 timmar (alla lag ska vara i mål innan 26 timmar har gått) eller 8 timmar.
 • GPS-klocka är tillåtet att bära men ej tillåtet för navigering. Stäng av kartfunktionen!
 • Mobiltelefon är tillåtet för att ringa nödvändiga samtal och ta bilder, ej för navigering.
 • Alla deltagare i ett lag måste vara maximalt 100 meter isär under hela tävlingen.
  • Vid checkpoints behöver hela laget befinna sig inom 10 meter. 
 • Det är tillåtet att handla förnödenheter i butiker.
 • Trafikregler ska följas.
 • Nedan beskriver vi transition areas (TA), sträckor och checkpoints (CP).
  • TA är platser där laget byter från en disciplin till en annan.
  • Sträckor är en bana mellan start till TA1, mellan två TA eller från sista TA till mål.
  • CP är helt enkelt kontroller som ska tas utefter banan.

Banor och kartor

Lagen får kartorna med inritade banor i god tid före start tillsammans med en roadbook. I roadbooken finns en checkpointdefinition så att det ska bli lättare att förstå var varje checkpoint (CP) är placerad. Utmed banan finns även inställelsetider för att alla lag ska hinna i mål innan maxgränsen på 24 timmar. Är man för sen vid en Transition Area (TA, byte av disciplin) så ska laget, på eget bevåg, välja följande short course-bana (SC). De kontrollerna som skall tas på SC är tydligt utskrivna i roadbooken. Kommer man till nästa TA innan nästa inställelsetid, så får laget fortsätta på den ordinarie banan. 

Banalternativ

Samtliga checkpoints på varje delsträcka ska tas i möjligaste mån. För att alla lag ska hinna gå i mål inom 24 timmar så kommer vissa delsträckor att erbjuda en short course-variant, där laget bara behöver ta en del av sträckan. Är laget senare ändå kommer laget behöva hoppa över hela sträckor. Vid dessa TA kommer det att finnas två stycken inställelsetider; Om laget kommer i tid ska full course tas. Klarar laget inte första inställelsetiden så ska short course tas, och om laget inte är i tid för andra inställelsetiden så skall laget hoppa över den sträckan.

Observera att short course kommer erbjudas tidigt in i tävlingen, men det är först efter ungefär andra halvan av tävlingen som vi inför inställelsetider. Detta för att så många lag som möjligt ska ha chansen att ta sig så långt som möjligt på full course. Ett lag som tagit en short course kan inte vinna över ett lag som tagit hela banans alla checkpoints.

Resultatlista

En resultatlista skapas utifrån följande punkter i kronologisk ordning:

 • Samtliga CP och TA tagna, sen tid.
 • Använt en short course sträcka, sen tid (den sista short course sträckan väger tyngre än en tidigt under loppet).
  • Dvs: Ett lag som använder sig av SC tidigt i loppet, men sen kommer ikapp tidsschemat och bara använder en SC-sträcka, kan inte komma före ett lag som hållit inställelsetiderna fram till sista sträckan och där får ta SC). 
 • Använt två short course sträckor, sen tid.
 • Använt tre short course sträckor, sen tid. osv…
 • Hoppat över en sträcka, sen tid. 
 • Hoppat över två sträckor sträckor, sen tid.
 • Hoppat över tre sträckor, sen tid. osv…
 • Överhoppade checkpoints.
  • Försök ta samtliga kontroller på varje sträcka. Det kan dock hända att vissa lag inte hittar samtliga checkpoints som de tänkt ta, eller helt enkelt väljer att inte ta vissa CP. Då gäller följande:
  • Finns CP som laget hoppat över på hela sträckan men inte short course räknas det som att laget tagit short course-alternativet.
  • Finns CP som laget hoppat över på short course räknas det som att laget hoppat över hela sträckan.
  • Med andra ord är det smartare att hoppa över hela sträckan eller ta short course alternativet än att hoppa över CP mitt på sträckan. Kontrollerna är av enklare karaktär så att laget ska hitta den om de är på rätt plats och har läst i roadbooken.

Obligatorisk utrustning

 • All obligatorisk utrustning måste medtas under hela tävlingen eller under hela den disciplinen där den är obligatorisk.
 • Cykel får lämnas vid behov för att stämpla vid närliggande kontroll.
 • Obligatorisk utrustning behöver tas med fram till kontrollen (gäller ej cykel).
 • Det är inte obligatoriskt att simma med den obligatoriska utrustningen.

Avbrutet äventyr

Om en person i laget bryter tävlingen, men övriga i laget vill fortsätta mot mål får laget 30 minuter tilläggstid. Laget får stanna av den tiden vid nästa TA (eller i mål om det snart är slut/ont om tid). Minst två personer i laget behöver ta sig i mål för att få ett resultat, och minst en av varje kön för att få resultat i tävlingsklass. Kontakta tävlingsledningen om en person eller hela laget väljer att avbryta tävlingen.

Stämpelkort

Varje lag får stämpelkort där man ska stämpla eller skriva ett CP-nummer. Funktionärer kan uppmana lagen till att lämna in stämpelkortet vid en TA utefter banan för att snabbare kunna räkna ihop resultatet efter tävlingen. Laget får i samband med detta ett nytt stämpelkort för resterande CP.

Utomstående hjälp

Det är tillåtet för de tävlande att ta hjälp av andra privatpersoner utmed banan men det får inte vara vänner och bekanta, varken vid TA eller längst med banan. Med andra ord kan lagen stanna till vid en affär för att köpa förnödenheter, en cykelverkstad för att få hjälp med cyklarna eller fråga en villaägare om ni får ta vatten. Observera att GPS-hjälp aldrig är ett tillåtet hjälpmedel.